Facebook

Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)


Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding MBA gelden geen specifieke vooropleiding (sinds September 2015). Wij adviseren u dringend om eerst de opleiding PDB af te ronden voordat u aan met MBA begint. De duur van elke module in deeltijdavond is 1 jaar.


Modules

De opleiding bestaat uit vier afzonderlijke modules. Voor iedere module doet u afzonderlijk examen. Wanneer u de vier certificaten heeft behaald, ontvangt u uw diploma.


Module Bedrijfsadministratie

Met Bedrijfsadministratie niveau 5 bent u in staat om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld kostenbudgettering, kostenplaatmethode, activity bases costing en leasing. U kent daarnaast de belangrijkste begrippen van een ERP-systeem en u kunt werken met de modules Finance en Controlling van een ERP-systeem. Door deze kennis kan de bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Omdat de focus op dit niveau ligt op de toepassing van de theorie, kunt u uw kennis moeiteloos direct in de praktijk inzetten.


Module Kostencalculatie

Kostencalculatie niveau 5 gaat verder dan basisberekeningen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbudgettering, kostenbewaking, het oplossen van optimalisatievraagstukken en informatie verstrekken te behoeve van de financiële besturen van een organisatie. Daarnaast kunt u uiteraard diverse kostencalculaties maken. Met deze kennis kunt u met Kostencalculatie niveau 5 op zak acteren als financieel adviseur.


Module Financiering

De vermogensbehoefte van een onderneming bepalen, een investeringsselectie maken. Maar ook het kennen van verschillende vormen van eigen vermogen en vreemd vermogen en hier berekeningen voor maken, een jaarrekening beoordelen en of overzichten maken ten behoeve van interne en externe verslaglegging. Met Financiering niveau 5 kunt u prima als adviseur optreden en een stevige bijdrage leveren voor de financiële administratie.


Module Belastingwetgeving

Belasting: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Met Belastingwetgeving niveau 5 kent u het belang van – en kent u de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten van de in Nederland gevestigde ondernemers. Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen bent u moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.

U kunt zelf uw leerroute bepalen. De modules zijn afzonderlijk te volgen en er kan afzonderlijk examen in worden afgelegd. Hoewel wij een bepaalde leerroute nadrukkelijk adviseren, bepaalt u zelf in welke volgorde u de modules volgt.


Examen

Het online examen Belastingwetgeving niveau 5 bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 90 minuten. Het online examen Financiering niveau 5 bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2uur. Het online examen Bedrijfsadministratie niveau 5 bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2uur. Het online examen Kostencalculatie niveau 5 bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2uur.